Att besöka Fagervik
     Historia
     Kyrkan
     Museum & Info
     Kalender 2024
 


    


    Fagervik är med sin natursköna omgivning och sin välbevarade historiska miljö värd ett besök.

     Inbäddade i lummig grönska invid sjön utgör herrgården, parken, kyrkan samt bruksgatan en unik
     1700-tals helhet som är svår att finna annanstans i vårt land. Här sammanflätas den kulturhistoriska
     miljön med ett levande lantbruk, ett resultat av flere generationers målmedvetna arbete.

     Man kan vandra omkring i bruket på egen hand och Fagervik museum & info erbjuder en inblick i
     gårdens historia. Museet är öppet onsdagar och söndagar under sommarmånaderna. Invid museet
     finns ett sommarcafé.

     Samtidigt vill vi påminna våra besökare om att ta hänsyn till omgivningen och respektera vår boende-
     miljö, skräpa inte ner och kom ihåg att husen och trädgårdarna är våra hem.

     Herrgården är i privat bruk och kan inte besökas.

  

© Fagervik Gård 2024