Att besöka Fagervik
    
Historia
     Kyrkan
     Museum & Info
     Kalender 2024

    Fagervik Bruk grundades år 1646 av svensken Carl Billsten. Vattenkraft, närheten till havet som transportled
     samt stora skogar som behövdes för att bränna kol gjorde Fagervik till ett lämpligt ställe för järnindustri.
     I början av 1700-talet hade verksamheten dock upphört och bruket förfallit totalt.

     År 1723 köpte de svenska bröderna Johan Wilhelm och Michael Hising Fagervik och dess bruksrättigheter.
     Bröderna byggde snabbt upp bruket och driften kom igång i medlet av 1720-talet. Sedan dess har gården
     varit i samma släkts ägo.

     Michael Hisings son Johan (adlad Hisinger 1770) övertog bruket år 1756. Under hans tid blomstrade
     Fagervik, nya bruksbyggnader uppfördes och Fagervik fick ensamrätt på en unik produkt Fagervik
     utvecklat, bleckplåt, vars efterfrågan var stor runt om i Europa. Det av Schröder ritade gula karaktärshuset
     stod klart år 1773.

     Mikael Hisinger övertog Fagervik efter sin far år 1790. Han lade grunden till den unika park- och trädgårds-
     helhet vi ser än idag. Även flertalet av de röda stugor som idag är sommarbostäder. I dessa smeders
     trädgårdar odlades även Finlands första potatis.

     Fridolf Hisinger efterträdde sin far år 1824. Då hade Finland tillfallit Ryssland vilket försvårade brukets
     lönsamhet. Han var intresserad av jordbruk och startade den strukturomvandling som lade grunden för
     Fagerviks nuvarande huvudnäring, jord- och skogsbruk. Han hämtade även flertalet nya växt- och trädarter
     till Finland, och lät uppföra det vita orangeriet, i vilket odlades bl.a. citrusträd, ananas och orkidéer.

     Fridolf efterträddes av sin son Eduard Hisinger år 1885. År 1903 lades bruksdriften ner p.g.a. olönsamhet
     och Fagervik utvecklades till ett omfattande jord- och skogsbruk. Eduard hade fyra döttrar varav två
     gemensamt övertog gården. Idag ägs Fagervik av deras barnbarnsbarn; Otto von Frenckell samt Barbara
     och Eva Hisinger-Jägerskiöld.
 

© Fagervik Gård 2024