Att besöka Fagervik
     Historia
    
Kyrkan
     Museum & Info
     Kalender 2024
 

   Fagervik röda träkyrka utgör brukets centrum. Kyrkan stod klar år 1737, klockstapeln och släktens
   gravkapellet tillkom år 1766. Muren runt kyrkan byggdes år 1780 enligt dåtida bestämmelser.

   Fram till slutet av 1800-talet utgjorde Fagervik Bruk en egen församling med en egen brukspredikant.
   Som mest uppgick församlingens antal till c. 400.

   Kyrkan är en av de få privatägda kyrkorna i Finland, men kan besökas i samband med de guidade turerna.
   Under sommarmånaderna ordnas musikandakter och konserter i den lilla träkyrkan.

   I kyrkan finns bl.a. Finlands äldsta i brukvarande orgel. Orgeln är byggd i Stockholm år 1726 i den kände
   orgelmakaren J N Cahmans verkstad. Med undantag av några smärre justeringar är den i ursprungsskick.
   Därtill finns i kyrkan många andra gamla ting och prydnader som alla är del av brukets och släktens historia.

   Kyrkan kan hyras för bröllop och dop, vänligen kontakta då Otto von Frenckell, tel. 0400 540 579
   (vardagar kl 9-16).

© Fagervik Gård 2024